If you need a more accessible version of this website, click this button on the right. Switch to Accessible Site

WARNING

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Close [x]

moderne media

Elleboogproblemen. (LPC)

Elleboog problemen ontstaan nogal eens in het eerste levensjaar. Als uw hond 7 of 8 maanden is kan het u gaan opvallen dat uw hond af en toe mank loopt aan zijn voorpoot. Vaak verdwijnt dat na een paar dagen, maar loopt ie op andere dagen weer mank aan die zelfde of zelfs aan de andere voorpoot. Neem mank lopen aan de voorpoten op deze leeftijd serieus. Ook als het maar een paar dagen duurt. Op tijd de diagnose stellen kan er voor zorgen dat uw hond in de toekomst veel problemen bespaard kan worden.

In onze praktijk is het mogelijk om uw hond te laten helpen aan elleboogproblemen. 

Vaak weet u (nog) niet of uw dier last heeft van de elleboog, maar wij, of uw eigen dierenarts kan deze diagnose voor u stellen. Op het moment dat er het vermoeden is dat uw hond last heeft van elleboog problemen maken we eerst röntgenfoto’s. 

Allereerst ter bevestiging van het probleem, als tweede om ook de andere elleboog te controleren (vaak komt het aan beide poten tegelijkertijd voor), en ten derde om de stand van zake vast te stellen. Er wordt dan gekeken of er al veel botveranderingen in het gewricht aanwezig zijn, of heeft het gewricht nog juist weinig zichtbare veranderingen, en is de pijn nog het meest duidelijke signaal.

We weten nog niet alles van deze aandoening af.

Maar met zekerheid speelt erfelijkheid een rol. Dit weten we omdat bepaalde rassen er min of meer standaard last van hebben en andere rassen totaal niet. 

Ten tweede weten we dat het vaak al fout gaat in de groei van pup tot volwassen hond. Tijdens het groeien wordt een bot langer door eerst een stukje kraakbeen aan te leggen en dit daarna om te bouwen naar bot. Door een verkeerde ombouwing van kraakbeen naar bot in de elleboog ontstaan de problemen. 

Er zijn bepaalde plekken in het ellebooggewricht waar problemen veel meer voorkomen dan in andere plekken. De LPC komt het vaakst voor van alle problemen met de elleboog. Het processus coronoideus (PC) is een uitstulpsel van de ellepijp. Men vermoed dat dit komt omdat dit waarschijnlijk de plek is waar de meeste krachten oprukten tijdens het lopen, terwijl het toch maar een kleine ondersteuning heeft.

Hoewel het meestal een probleem is in de groei en dus bij de jonge hond voorkomt, is sinds kort bekend dat ook honden van 7 - 8 jaar dan pas voor het eerst symptomen gaan vertonen. 

Bij ons op de praktijk helpen we honden met elleboogproblemen via arthroscopie (= kijk operatie in een gewricht). Dit kan helaas niet bij alle dieren. De hond moet er wel groot genoeg voor zijn. Maar meestal zijn het ook deze grotere rassen die elleboogklachten krijgen. `via arthroscopie kan een diagnose worden gesteld, maar kan ook in geval van bijvoorbeeld LPC het foute stukje kraakbeen verwijderd worden. 

Bij LPC helpt het om in een vroegstadium in het ziekteproces het foute stukje kraakbeen te verwijderen. Dit verminderd de pijn enorm. Ik heb patiënten gehad die behoorlijk pijnlijk en mank liepen en echt niet meer wilde spelen die na operatie weer helemaal vrolijk en echt enthousiast naar huis liepen. Puur omdat de pijn weg was. Vijftig procent van deze patiënten heeft zelfs na de kijkoperatie minder pijn dan daarvoor, terwijl ze net geopereerd zijn.

Weliswaar weten we de kans aanwezig is dat de hond op latere leeftijd als nog last kan krijgen van die geopereerde elleboog. Maar in ieder geval is uw hond vele jaren van ernstige pijnklachten af. En dat is beter dan de pijn niet weg te opereren. 

Nog onderzocht wordt of we die klachten op latere leeftijd ook kunnen voorkomen. Hier is een veel belovende behandeling voor ontwikkeld, die nu samen met de arthroscopie wordt ingezet. Wij houden dit voor u in de gaten. Als de resultaten inderdaad goed blijken te zijn zullen we, over een of twee jaar, die extra techniek ook in onze praktijk aanbieden.

Voorlopig is arthroscopie en het verwijderen van het foute stukje kraakbeen bij LPC het beste voor uw hond. De pijn is vaak direct weg. En, behoudens de eerste weken, na de operatie loopt uw hond weer optimaal.

Voor afspraken om uw hond te laten bekijken of helpen maakt u een afspraak op onze vestiging in Hoogvliet. 010-2950530